Ljubav prema sebi

Nije li zanimljivo koliko puno ljudi ima potrebu raditi na tome da zavoli sebe? 

 

Zar nije ljubav prema sebi urođena?  Na čemu onda to točno radimo?

 

Štogod da se dogodilo u procesu našega odrastanja što nas je uvjerilo da nismo vrijedni ljubavi, da ju ne zaslužujemo ili nemamo pravo, važno je da razumijemo da je to nije istina. 

Rođeni smo s osjećajem vlastite vrijednosti koji proizlazi iz samog postojanja. I vi upravo sada dok čitate ovaj tekst možete jedan dio svoje pažnje usmjeriti na tijelo i naći taj osjećaj u tijelu.

Ljubav prema sebi su misli, riječi i ponašanja koja činite iz te svijesti o vlastitoj vrijednosti. 

Dakle, kada želimo sebe više voljeti, radimo na:  

1. razumijevanju da nema “metra” za mjerenje vaše vrijednosti,

2. uživanju u izražavanju ljubavi prema sebi kroz riječi, misli i ponašanja koja potiču vaš razvoj i dobrostanje.  

Premda smo rođeni s osjećajem vlastite vrijednosti, oblikovani smo i iskustvima iz okoline. Ako tijekom svog odrastanja vaša okolina nije očuvala vaš osjećaj vlastite vrijednosti i naučila vas da je u redu izražavati ljubav prema sebi, morate to naučiti sami sebe- sada. Želite li zaista živjeti, ljubav prema sebi je prvi korak.

 

Kako ćete izraziti ljubav prema sebi? 

Sigurna sam da upravo sada možete navesti bar pet načina. Zapišite ih.
Možete početi s malim koracima, ako vam je neobično okupati se u samoljublju. Hoće li to biti vježbanjem nježnosti i samosuosjećanja prema sebi i drugima, njegovanjem svojeg tijela, zahvalnošću,  zaustavljanjem unutarnjeg kritičara i obraćanjem sebi s poštovanjem i ljubavlju, samoopraštanjem i razumijevanjem prema sebi, iskrenošću u izražavanju svojih osjećaja i stavova, zauzimanjem za sebe u unutarnjem dijalogu i u odnosima s drugima, postavljanjem prioriteta, činjenjem stvari koje volite… vi odlučite.

Počnite s promjenama koje možete učiniti odmah.

Možda će vam biti teže izražavati ljubav prema sebi kada se pojave “dijelovi” vas oko kojih sjedi sram ili krivnja. No, mislim da vam je već sada jasno da ste i vi čovjek, i vrlo vjerojatno ste napravili što i većina drugih ljudi. Imajte razumijevanja prema sebi, oprostite nježno, pokažite i tim dijelovima ljubav. Možda imate uz sebe osobu koja vas voli koja i vas može naučiti  kako voljeti te dijelove u sebi.  

Samo počnite upravo sada i osmjehnite se sebi, uputite si lijepe riječi… i s vremenom će vaša kreativnost u izražavanju ljubavi prema sebi i drugima zasjati.