Senzorna integracija

Prijava za edukaciju Senzorna integracija kroz razvoj djeteta
Upišite svoje ime i prezime ako edukaciju plaćate osobno ili ime Vašeg poslodavca ako edukaciju plaća poslodavac.

Senzorna integracija kroz razvoj djeteta

Senzorna integracija je neurološki proces koji organizira osjete iz okoline te omogućava funkcionalno korištenje tijela u okolini. Senzorna integracija je baza za djetetov razvoj, više od 80% živčanog sustava potrebno je za organizaciju i obradu osjetnih informacija. Slabija senzorna interacija uzrokuje širok spektar teškoća u životu na području socijalizacije, emocionalne stabilnosti, razvoja samopoštovanja i osjećaja vlastite vrijednosti, ponašanja, učenja i pažnje, razvoja govora, usklađenosti pokreta, podložnosti stresu i pretjeranim strahovima.

Dobra senzorna integracija jednako je važna
neovisno ima li dijete ili odrasla osoba teškoća u razvoju.

Odgajatelji, kao nositelji odgojno– obrazovne djelatnosti, odgovorni su za napredak djeteta unutar inkluzivne skupine pa je važno da budu osposobljeni kao kompetentni stručnjaci u svom području djelatnosti. Edukacija „Senzorna interacija kroz razvoj djeteta“ omogućuje odgajateljima usvajanje specifičnih znanja za rad s djecom u inkluzivnom okruženju.

Edukacija “Senzorna integracija kroz razvoj djeteta” namijenjena je odgajatlejima i stručnjacima koji rade s djecom s ciljem stjecanja znanja iz područja senzorne integracije i primjene istih u radu s djecom.

Ukupno trajanje edukacije je 8h, a izvodi se prema sljedećem rasporedu:
18.03.2020.
25.03.2020.
01.04.2020.
08.04.2020.
od 18:30- 20:30h.


SADRŽAJ

  1. radionica: Uvod u teoriju senzorne integracije i sistemsko razmišljanje
  2. radionica: Razvoj osjetilnog sustava i senzorne integracije
  3. radionica: Opažanje i prepoznavanje disfunkcija senzorne modulacije i senzomotoričke integracije
  4. radionica: Uređenje okružja i aktivnosti za poticanje senzorne integracije


PO ZAVRŠETKU EDUKACIJE POLAZNICI ĆE :

  • razumjeti važnost učenja putem tijela i interakcije tijela i okružja
  • razumjeti utjecaj osjetilnih podražaja na cjelokupni razvoj čovjeka
  • znati prepoznati potrebe djeteta za određenim osjetilnim podražajima i dijete s disfunkcijom senzorne integracije
  • znati urediti okružje i osmisliti aktivnosti za poticanje dobre senzorne integracije

Ulaganje: 600kn